Bryn och fransar

Färgning av bryn och fransar inkl formning 335 kr (30 min) frans_bryn_stor
Färgning av fransar 215 kr (15 min)
färgning av bryn inkl formning 265 kr (15 min)
färgning av fransar inkl formning av bryn 265 kr (15 min)
Formning av bryn 165 kr (15 min)